آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

بخش آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی بیمارستان شمس

بخش آنژیوگرافی بیمارستان به عنوان اولین مرکز خصوصی آنژیوگرافی و جراحی قلب از پیشرفته ترین دستگاههای آنژیوگرافی و با وضوح تصویربرداری بی نظیر در خدمت مراجعه کنندگان عزیز می باشد.

این بخش در طبقه زیرزمین واقع شده و در خدمت بیمارانی از قبیل گرفتگی عروق کرونر، گرفتگی عروق مغزی، گرفتگی عروق اندام های تحتانی و فوقانی  و … می باشد.

 

این بخش زیر نظر اساتید مجرب خدمات زیر را ارئه می دهد:

 • اینترونشنال کاردیولوژی شامل : آنژیوپلاستی عروق کرونری، محیطی و کلیه ها
 • ایزواینترونشنال
 • رادیواینترونشنال
 • والولوپلاستی دریچه میترال
 • والولوپلاستی دریچه پولمولری
 • آمبولیزاسیون – آمبولیزاسیون تومورها
 • کولینگ آنوریسم
 • آنژیوپلاستی ریفرال – آنژیوپلاستی اندام ها (دست و پا)
 • تعبیه پیس میکر قلب
 • امکان مشاوره جراحی قلب و بستری جهت جراحی باز
 • آنژیوگرافی کودک و اطفال

 

پذیرش و نوبت دهی بخش آنژیوگرافی :

نوبت دهی به بیماران بصورت حضوری و با مراجعه به بخش آنژیوگرافی و با در دست داشتن برگ بستری اجام میگیرد. بعد از مراجعه به بخش آنزیوگرافی، با پزشک مربوطه تماس گرفته و برای بیمار وقت تعیین می شود. بیمار یک روز قبل از آنژیوگرافی باید در بیمارستان بستری شده تا اقدامات لازم قبل از آنژیوگرافی (آزمایش، C&X و … ) انجام شده شود. این بخش با اکثر بیمه های تکمیلی قرارداد دارد که در زمان نوبت دهی اطلاعات لازم در اختیار مراجعین قرار داده می شود.

 

شماره تماس : 36583033-041

 

پزشکان این دپارتمان

آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر اصغر فدائی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر اکبر مولائی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر امیر حسین علیان

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر بهزاد محمدی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر بهمن راستکار همتی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر پیمان جمشیدی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر جهانبخش صمدی خواه

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر راهب داوری

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر رضا ذوالفقاری

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر رضا زره پوش

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر ساناز پاکدل

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر سپیده عطائیه

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر سعید جودی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر سعید یراقی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر سید ابوالفضل موسوی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر سید هادی حکیم

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر شهرام بیگ زاده

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر محمد احمدی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر مهدی طلوعی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
آنژیوگرافی و اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر نادر جنگی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات