پاتولوژی

پاتولوژی بیمارستان شمس

پاتولوژی بیمارستان شمس واقع در طبقه زیرزمین با دارا بودن دستگاههاي دقيق و پرسنل كارآمد قابليت انجام كليه آزمايشهاي تخصصي در زمينه آسيب شناسي، آزمایش های روتین، سيتولوژي، L.B.C (پاپ اسمیر به روش Liquid Base Cytology) را دارد.

نحوه پذیرش بیماران  :

اين بـخش در تمام طول هفته صبح و عصر از ساعت 8 – 19 و در روز پنج شنبه 8 – 13:30بجز جمعه ها و روزهاي تعطيل آماده ارايه خدمات مي باشد.

شماره تماس : 04136583030 داخلی 426

جوابدهی  :

جوابدهی پاپ اسمیر تا دو روز

جواب نمونه های پاتولوژی یک هفته تا 10 روز

 

شرایط پاپ اسمیر

  • روزهای 18 – 10 سیکل قاعدگی و در زمان پاکی کامل انجام شود.
  • از 2 روز قبل نزدیکی نداشته باشد
  • از کرم واژینال استفاده نکنید.