مردان

بخش مردان بیمارستان شمس واقع در طبقه دوم با ریاست دکتر دیلمقانی متخصص ارتوپدی و کادر پرستاری مجرب در خدمت مراجعین محترم می باشد. این بخش دارای  … اتاق با … تخت می باشد. ( 6 اتاق سه تختی، 7 اتاق دوتختی و 13 اتاق خصوصی و 2 اتاق VIP و 1 اتاق ایزوله). تمامی اقدامات لازم بیمار بسته به نوع خدمت، توسط پرستار و کمک بهیار بخش انجام میشود و تمامی آموزشهای مربوطه به بیمار داده میشود . لازم به ذکر است پوشیدن لباس آبی رنگ برای تمامی بیماران تا زمان ترخیص الزامیست.

در این بخش بیمارانی که نیاز به درمان در سرویسهای جراحی عمومی، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، مغز و اعصاب، ارتوپدی، توراکس، نفرولوژی، زیبایی، اورولوژی و …. دارند در این بخش بستری می شوند.

جراحی عمومی مانند تومورهای شکمی – کانسر کولون –کله سیستیت – فتق – آپاندیس – هموروئید – کیست پیلونیدال PS-لاپاراسکوپی – انسداد روده – کلستومی – ایلئوستومی–توده پستان– کیست هیداتیک -ترمیم کلستومی – واریس – انوع بیوپسی ها – عمل طحال – لیپوماتیک – لیپوساکشن – اسلیو معده و …

جراحی‌های مربوط به قفسه سینه و توراکس شامل جراحی‌های کانسرهای مری و معده، جراحی توده مدیاستن، توده قفسه سینه، گذاشتن Chest Tube و … می‌باشد.

گوش و حلق و بینی مانند لوزه – رینوپلاستی – سپتوپلاستی – تمپانوپلاستی – تمپانوسئوتیدکتومی – عمل فک – کانسر زبان –تیروئیدکتومی – توده فک – توده حنجره – بیوپسی حنجره– بلفاروپلاستی – تراکئوستومی – سینوزیت – پولیپ بینی – لیفت پیشانی و صورت – شکستگی فک – شکستگی گونه و …

ارتوپدی مانند تعویض مفصل زانو– توده های استخوانی– پیچ و پلاک گذاری – درآوردن پیچ و پلاک –ترمیم آسیب رباط و تاندون – کشیدن ناخن – انواع شکستگی ها – هالکوس والکوس – آمپوتاسیون – گذاشتن تراکشن استخوان (کشش استخوان)- CTS – سالتر – کلاب فوت – اوستئوتومی – انگشت ماشه ای – دفورمیتی‌ها و …

جراحی مغز و اعصاب مانند تومور مغز – دیسک کمر – دیسک گردن – شکستگی مهره – هماتوم مغزی – CD گذاری – شنت مغزی – کیست سباسه سر – تومور نخاع – SAH – ICH و …

اورولوژی مانند واریکوسل – هیدورسل – پروستات – سیستوسکوپی – BNI – TUR – TUL – TURBT – نفرکتومی – گذاشتن DJ و خارج کردن– گذاستن استنت در کلیه – تومور مثانه – کریپتورکیدیسم و …

جراحی‌های معمول ترمیمی و عروق شامل ترمیم انواع واریس‌ها، جراحی تیروئید و پاراتیروئید، آنوریسم‌های عروقی، ترمیم اسکار سوختگی‌ها و … می‌باشد.

جراحی‌های کولورکتال شامل ترمیم انواع هموروئیدها و فیشرها، فیستول ها، سرطان‌های مربوط به روده بزرگ و انتهای دستگاه گوارش، گذاشتن کولستومی و ایلئوستومی به دنبال سرطان روده می باشد

و آندوسکوپی – کلونوسکوپی – برونکوسکوپی – سیستوسکوپی – دیالیز – آنژیوگرافی – شیمی درمانی – تزریق خون – پونکسیون لومبر (LP)- تپ مایع آسیت – توراسنتز- CVP لاین – کاتدان و …

تلفن: 36583030 داخلی 413 و 423

ساعت ملاقات : 15 الی 16:30

پزشکان این دپارتمان

مردان

دکتر الهام مهدی زاده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژیست)

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر حمید پور موذن

جراحی کلیه و مجاری ادراری

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر حنانه علیار

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژیست)

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر راهب داوری

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر رضایت پرویزی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر ساناز پاکدل

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر سپیده عطائیه

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر سید ابوالفضل موسوی

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر سید هادی حکیم

متخصص قلب و عروق- آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر سیروس کاشفی

جراحی کلیه و مجاری ادراری

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر علی ذوالفقاری

جراحی کلیه و مجاری ادراری

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر محمد امین مداحی

جراحی کلیه و مجاری ادراری

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر محمد حیدرلو

جراحی کلیه و مجاری ادراری

درخواست وقت ملاقات
مردان

دکتر محمد مهدی حسینیان

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

درخواست وقت ملاقات
مردان

کمال الدین حسن زاده

جراحی کلیه و مجاری ادراری

درخواست وقت ملاقات