بخش همودیالیز

بخش همودیالیز

بخش همودیالیز بیمارستان شمس

دیالیز فرآیند پاکسازی خون از مواد زائد تجمع یافته در بدن و درمانی پیچیده است که به گروهی آموزش دیده و ماهر نیاز است که در رشته های مختلف و نیازهای بالینی و روانی، اجتماعی ، مددکاری و باورهای دینی مورد حمایت قرار دهند که اعضاء این گروه شامل پزشک، پرستار، تکنسین فنی و متخصص تغذیه و مددکار اجتماعی و مدیر لازم است.
بخش دیالیز این مرکز مدیر درمان و ناظر فنی دارند و بعنوان ریاست محترم بخش دیالیز و دارای تخصص نفرولوژی که مدت چهل و اندی سال است که جناب آقای دکتر مجید مرتضوی خسروشاهی این مسئولیت را دارا می باشند. و دوره های تخصصی نفرولوژی را به اتمام رسانیده اند و سرپرستار بخش دیالیز آقای قباد نیازمند سرپرستار بازنشسته علوم پزشکی و مدت چهل سال در زمینه دیالیز و 29 سال در زمینه آموزش دانشجویان در سطح استان فعالیت داشته اند.
این مرکز در شیفت صبح و عصر فعال بوده و در غیر این ساعات بصورت انکال به بیماران بستری در بخش های بیمارستان خدمات ارائه می نماید.تعداد دستگاه دیالیز در این مرکز 2 عدد
می باشد و دو تخت فعال و دو تخت غیر فعال دارد که فاقد دستگاه همودیالیز میباشد. ماشین های مربوطه B.B میباشد و دارای دستگاه سختگیر و ریوار اسمز (R.O) پیشرفته میباشد.
در تمام ساعات شبانه روز دیالیز بیماران اورژانسی انجام می پذیرد که نیازی به اعزام بیمار به سایر مراکز دیالیز نمی باشد.

پزشکان این دپارتمان

بخش همودیالیز

دکتر ترانه مجیدی

فوق تخصص کلیه و فشار خون

درخواست وقت ملاقات
بخش همودیالیز

دکتر سید صدرالدین راثی هاشمی

متخصص داخلی ، فوق تخصص کلیه و فشار خون و پیوند کلیه

فوق تخصص کلیه و فشار خون

درخواست وقت ملاقات