قدمی به جلو برای تغذیه با شیر مادر

حمایت از ترویج تغذیه با شیر مادر

از طریق توانمند کردن و افزایش ظرفیت افراد مرتبط

در سطوح مختلف جامعه با توجه به نقش آنان. تشکیل زنجیره گرم حمایت و پشتیبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.