عیادت رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز از جناب آقای مردانی آذر

عیادت رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز جناب آقای دکتر نقی پور و معاونین محترم همراه با مدیر عامل بیمارستان شمس و مسؤلین بیمارستان از خیر مدرسه ساز جناب آقای مردانی آذر در آی سی یو مدیکال

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.