تجلیل از مقام پزشکان و پرستاران آزمایشگاه های طبی بیمارستان شمس

سی فروردین مقارن با زاد روز حکیم جرجانی آزمایشگر ، محقق و پزشک نابغه ایرانی ، مدیریت و مسئولین بیمارستان با حضور در آزمایشگاه طبی بیمارستان با اهدای هدایا از پزشکان و پرسنل زحمت کش این واحد قدردانی نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.