دکتر یوسف بیت الله

درباره پزشک

خیابان 17 شهریور روبروی بستنی وحید قدیم تلفن: 35564925

برنامه ویزیت:

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • پنجشنبه 
  • 10:00 - 11:30 
  • 11:00 - 12:30 
  • تبریز، خیابان ۱۷ شهریور جدید، نرسیده به چهارراه طالقانی، روبه روی داروخانه کیمیا و بستنی وحید، ساختمان پزشکان ۱۱۱ 
  • تبریز، خیابان ۱۷ شهریور جدید، نرسیده به چهارراه طالقانی، روبه روی داروخانه کیمیا و بستنی وحید، ساختمان پزشکان ۱۱۱ 

عضو گروه ارتوپدی بیمارستان شمس