درباره پزشک

آدرس: هفده شهریورجدید، جنب بانک ملی، ساختمان ایران، طبقه همکف تلفن: ۳۵۵۶۴۳۴۷

عضو گروه جراحی قلب و کاردیولوژی (آنژیوگرافی) بیمارستان شمس