دکتر علیرضا صادقپور

متخصص ارتوپدی   متولد 1346

ادرس مطب: تقاطع پاستور جدید و ارتش جنوبی - ساختمان پژواک  طبقه سوم  تلفن مطب 35574357

آرتروپلاستی  زانو ، شکستگی های فمور و لگن ، آرتروپلاستی هیپ

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان

عضو گروه ارتوپدی بیمارستان شمس