دکتر سید هادی حکیم

درباره پزشک

آدرس: چهارراه باغشمال ساختمان نبض تلفن: ۳۵۵۳۸۸۸۰

عضو گروه جراحی قلب و عروق بیمارستان شمس