دکتر سید ابوالفضل موسوی

درباره پزشک

آدرس: خیابان ارتش شمالی روبروی بیمارستان الزهرا ساختمان نبض تلفن:

عضو گروه جراحی قلب و عروق بیمارستان شمس