دکتر ساناز پاکدل

درباره پزشک

آدرس: جنب بیمارستان شمس ساختمان پزشکان شمس طبقه4 تلفن:

عضو گروه جراحی قلب و عروق بیمارستان شمس