دکتر دینا عاشوری

درباره پزشک

آدرس: خیابان ولیعصر، جنب مسجد امام صادق، ساختمان پزشک من تلفن: 33335960

عضو گروه جراحی قلب و عروق بیمارستان شمس