دکتر جهانبخش صمدی خواه

درباره پزشک

آدرس: چهارراه باغشمال ساختمان نبض تلفن: ۳۵۵۳۸۸73

عضو گروه جراحی قلب و عروق بیمارستان شمس