درباره پزشک

آدرس: ولیعصر-  بالاتر از مسجد امام صادق - ساختمان پزشک من - طبقه هفتم تلفن: 33363908

عضو گروه جراحی قلب و کاردیولوژی (آنژیوگرافی) بیمارستان شمس