درباره پزشک

آدرس: بلوار نیایش، مابین پیشقدم و سجادیه، ساختمان سلامت، طبقه 7 تلفن: 33259653

عضو گروه جراحی قلب و کاردیولوژی (آنژیوگرافی) بیمارستان شمس