درباره پزشک

آدرس: تقاطع طالقانی و ۱۷ شهریور، روبروی بانک مسکن ساختمان امروز، طبقه ۵ تلفن: 35553003

عضو گروه جراحی قلب و کاردیولوژی (آنژیوگرافی) بیمارستان شمس