گروه گوش حلق و بینی

گروه گوش حلق و بینی

لیست پزشکان گروه گوش حلق و بینی بیمارستان شمس تبریز

blank

دکتر غلامرضا نوجوان

جراحی گوش و حلق و بینی

blank

دکتر محمد نژاد کاظم

جراحی گوش و حلق و بینی

blank

دکتر ابوالحسن مقدسی

جراحی گوش و حلق و بینی

blank

دکتر فرزین متقیان

جراحی گوش و حلق و بینی

blank

دکتر حسین غفاری مهر

جراحی گوش و حلق و بینی

blank

دکتر سید جواد سید توتونچی

جراحی گوش و حلق و بینی

blank

دکتر رحیم سیاح ملی

جراحی گوش و حلق و بینی

blank

دکتر فرناز رئوف

جراحی گوش و حلق و بینی

blank

دکتر محمود بهشتی

جراحی گوش و حلق و بینی

blank

دکتر داور خوب سیرت - متخصص ارتوپدی