گروه کودکان

گروه کودکان

لیست پزشکان گروه کودکان بیمارستان شمس تبریز

دکتر بهزاد عبداله زاده

متخصص کودکان و نوزادان

blank

دکتر اشرف طباطبا وکیلی

متخصص کودکان و نوزادان

blank

دکتر فضیله بشر هاشمی

متخصص کودکان و نوزادان

blank

دکتر داور خوب سیرت - متخصص ارتوپدی