گروه داخلی و ریه

گروه داخلی و ریه

لیست پزشکان گروه داخلی و ریه بیمارستان شمس تبریز

blank

دکتر مجید مقدس زاده

متخصص داخلی و گوارش

blank

دکتر حسن خواجه محمدی

متخصص داخلی و گوارش

blank

دکتر ناصر حاجوی

متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و آندوسکوپی

blank

دکتر محمد تقی آهنگر آتشی

متخصص داخلی و گوارش

blank

دکتر داور خوب سیرت - متخصص ارتوپدی