گروه جراحی پلاستیک و لیزردرمانی

گروه جراحی پلاستیک و لیزردرمانی

لیست پزشکان گروه جراحی پلاستیک و لیزردرمانی بیمارستان شمس تبریز

دکتر مرتضی دانش

فوق تخصص پلاستیک

blank

دکتر سعید نظافتی

متخصص جراحی فک و صورت و زیبایی

blank

دکتر رضا خورشیدی

متخصص جراحی فک و صورت و زیبایی

blank

دکتر داور خوب سیرت - متخصص ارتوپدی