گروه جراحی عمومی

گروه جراحی عمومی

لیست پزشکان گروه جراحی عمومی بیمارستان شمس تبریز

blank

دکتر داور خوب سیرت - متخصص ارتوپدی