گروه جراحی زنان و زایمان

گروه جراحی زنان و زایمان

لیست پزشکان گروه جراحی زنان و زایمان بیمارستان شمس تبریز

دکتر داور خوب سیرت - متخصص ارتوپدی