گروه ارولوژی

گروه ارولوژی

لیست پزشکان گروه ارولوژی بیمارستان شمس تبریز

دکتر محمد امین مداحی

جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر سیروس کاشفی

جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر محمد حیدرلو

جراحی کلیه و مجاری ادراری

کمال الدین حسن زاده

جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر حمید پور موذن

جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر علی ذوالفقاری

جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر داور خوب سیرت - متخصص ارتوپدی