واحد IT

به منظور پشتیبانی از سخت افزاری ها، نرم افزارها، مدیریت و امنیت اطلاعات بیمارستان توسط کادری مجرب متشکل فعالیت می کند. مرکز فناوری اطلاعات بیمارستان به عنوان واحدی مجزا در راستای رسالت و اهداف مشخص از پیش تعیین شده بر تمامی امکانات و تجهیزات رایانه ای بیمارستان از مرحله خرید، نصب، اجراء، تا پشتیبانی نظارت کامل دارد. حوزه های کاری مرکز شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه، مدیریت ارتباطات درون و بیرون سازمانی، امنیت و مدیریت اطلاعات بیمارستانی می باشد.

اهم فعالیتها و وظایف پرسنل مرکز فناوری اطلاعات) عبارت است از:

– امور سخت افزاری شامل: سرویس و تعمیر سخت افزار کامپیوتر، سرویس پرینتر، تحویل سخت افزارهای کامپیوتری، نیاز سنجی و کارشناسی نوع سخت افزار

– امور نرم افزاری شامل: نصب سیستم عامل، نصب نرم افزارهای کاربردی، نصب نرم افزار های خاص، تولید و ساخت گزارشات آماری، پشتیبانی و نگهداری از موتورهای پایگاه داده، نرم افزارهای آماری و آموزشی خاص

– امور HIS (سیستم اطلاعات بیمارستان) شامل: آموزش، رفع نقص، نصب نرم افزار

– امور شبکه شامل: نگهداری شبکه و رفع نقص شبکه، توسعه شبکه، توسعه اینترنت بیمارستان طراحی و بروزرسانی وب سایت بیمارستان، تعریف شناسه کاربری برای کلیه کاربران

استقرار و پیاده سازی نظام جامع انفورماتیک سازمان در راستای سیاست های راهبردی، از وظایف اصلی واحد IT می باشد. در راستای وظیفه اصلی این واحد، استفاده از تکنولوژی های روز فن آوری اطلاعات که باعث تسریع در استخراج داده ها، شفاف سازی و نیز صحه گذاری بر درستی داده ها می شود و در دستور کار واحد قرار می گیرد.
 ایجاد، حفظ و نگهداری بستر مناسب انجام امور جاری سازمان، با استفاده از فن آوری اطلاعات، یکی دیگر از وظایف واحد IT می باشد. حرکت در جهت تبدیل معیارهای کمی و کیفی به داده ها، در جهت رشد قدرت تصمیم گیری مدیران و در نهایت رسیدن به اهداف عالی سازمان از اولویت های واحد IT  می باشد.

واحد  IT زیر نظر مدیریت بیمارستان انجام وظیفه می نماید.

تعداد پرسنل این واحد 1 نفر می باشد که شامل یک نفر مسئول واحد است.

شرح وظایف واحد:

 1. .رعایت اصل تکریم ارباب رجوع
 2. .وقت شناسی و نظم و انضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی
 3. .شرکت در جلسات
 4. .همکاری در انجام برنامه ها و اهداف مرتبط
 5. .انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق
 6. . ایجاد بستر مناسب برای استقرار  ICT Master Plan   به کمک مشاوران و مجریان نخبه
 7. . نیازسنجی و استفاده ازتکنولوژی های جدید و مناسب جهت سهولت در انجام امور مربوط به حوزه IT
 8. . ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای دانش استفاده از حوزه IT  در سطوح مختلف سازمانی
 9. . رابط بین بیمارستان و پیمانکاران مختلف مرتبط با حوزه IT   در بیمارستان
 10. . ایجاد بستر مناسب استفاده از اینترنت به صورتهای بی سیم و با سیم به عنوان ابزاری مهم و کارآمد
 11. . مدیریت رفع عیب و به روز نگه داشتن سیستم های کامپیوتری مورد استفاده کاربران به صورت تیمی