انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

 

مراجعین محترم بیمارستان گروه پزشکی شمس

blankشما می توانید انتقادات ، پیشنهادات و شکایات خود را به صورت حضوری یا غیرحضوری به روش های ذیل با مدیریت بیمارستان در میان بگذارید.

1- مراجعه به مسئول رسیدگی به شکایات ، حوزه ریاست اتاق شماره 6 ؛آقای جوان

2- تماس با شماره تلفن 36564700-041 در ساعات اداری با مسئول رسیدگی به شکایات و ارتباط با صندوق صوتی درساعات غیراداری

3- تماس از طریق آدرس ایمیل shekayat@shams-hospital.com

رضایت شما آرمان ماست.

واحد رسیدگی به شکایات بیمارستان گروه پزشکی شمس