امکانات رفاهی

امکانات رفاهی

امکانات رفاهی بیمارستان شمس در دو بخش زیر تعریف شده است :

امکانات رفاهی بیماران : سرویس های VIP ، بوفه ، منوی غذای جداگانه در سرویس های VIP ، پارکینگ اختصاصی

امکانات رفاهی کارکنان : مهد کودک

blank