مرکز ارزیابی ادیومتری و تجویز سمعک شمس

مرکز ارزیابی ادیومتری و تجویز سمعک شمس

بخش شنوايي سنجي شامل مجموعه اي از آزمايشات است كه در تشخيص مقدار و نوع كم شنوايي ها به بيماران در رده مختلف سني كمك مي نمايد. بخش شنوايي سنجي اين بيمارستان با مجهز ترين دستگاهها ارايه خدمات مي باشد كه اين خدمات عبارتند از :

خدمات قابل ارائه در این مرکز :

  • غربالگری شنوائی (نوزادان) شامل آزمونهای TEOAE و AABR
  • آزمایش ادیومتری تن خالص و آزمونهای گفتاری SRT و PTA کودکان و بزرگسالان
  • آزمایش تمپانومتری
  • آزمایش ABR
  • مشاوره و تجویز انواع سمعک های دیجیتال و هوشمند (داخل گوشی و پشت گوشی) (مشاوره، تجویز، ارزیابی، فیتینگ و کمک به سازگاری وسایل کمک شنوایی و ارتباط فردی و گروهی به منظور تقویت صداها و پیشگیری به موقع از عوارض سوء آسیب های شنوایی جهت کمک به برقراری ارتباط)
  • قالب ضد صوت و ضد آب

کم شنوایی در زمره شایع ترین اختلالات مادرزادی است که بدون علائم ظاهری بروز می کند. اختلال شنوایی یک مشکل آرام و پنهان است و کودکانی که مبتلا به آسیب شنوایی هستند در بدو تولد از نظر ظاهر قابل شناسایی نمی باشند. لذا تشخیص آن در ابتدای تولد بدون استفاده از انجام غربالگری شنوایی ممکن نیست. در صورتی که غربالگری شنوایی (OAE) در بدو تولد قبل از ترخیص انجام نشود، تاخیر در تشخیص کم شنوایی به قابلیت درک گفتار و زبان آسیب می زند، تست OAE بسیار سریع انجام می شود، لذا برای نوزادان ناراحت کننده و دردناک نیست و هیچ گونه اشعه و یا محرک خطرناک استفاده نمی شود و مستقیماً حلزون گوش داخلی را بررسی می کند، زیرا اکثر مشکلات مادرزادی شنوایی در گوش داخلی ایجاد می شود. در این بخش علاوه بر تست دوره ای شنوایی نوزادان، تست کامل شنوایی کودکان و بزرگسالان انجام می گردد.

کارشناس مرکز : ادیولوژیست نیر درگاهی

نحوه پذیرش بیماران :

این بخش از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 الی 12:30 و بعد از ظهرها از ساعت 17 الی 20:30 در خدمت مراجعین محترم
می باشد. نوبت دهی به صورت حضوری و تلفنی می باشد.

شماره تماس :  09147723278 – 04136565688