گروه پزشکان عمومی مقیم و بخش اورژانس

گروه پزشکان عمومی مقیم و بخش اورژانس

لیست پزشکان گروه پزشکان عمومی مقیم و بخش اورژانس بیمارستان شمس تبریز

blank

دکتر لاله پاکدل

پزشک بخش اورژانس

blank

دکتر ناصر هارون آبادی

پزشک بخش اورژانس

blank

دکتر آرمین موسوی

پزشک بخش اورژانس

blank

دکتر رضا فاتح

پزشک بخش اورژانس

blank

دکتر داود جبرئیلی

پزشک بخش اورژانس

blank

دکتر بهزاد خاماچی

پزشک بخش اورژانس

blank

دکتر رضا یونس پور

پزشک بخش اورژانس

blank

دکتر تورج نبیی

پزشک بخش اورژانس

blank

دکتر داور خوب سیرت - متخصص ارتوپدی