گروه آنکولوژی و شیمی درمانی

گروه آنکولوژی و شیمی درمانی

لیست پزشکان گروه آنکولوژی و شیمی درمانی بیمارستان شمس تبریز

blank

دکتر رضا خلیلی دیزج

فوق تخصص خون(انکولوژی)

blank

دکتر سید هادی چاوشی

فوق تخصص خون(انکولوژی)

blank

دکتر علی اصفهانی

فوق تخصص خون(انکولوژی)

blank

دکتر ایرج اسودی

فوق تخصص خون(انکولوژی)

blank

دکتر داور خوب سیرت - متخصص ارتوپدی