با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

سیاست های کلان بیمارستان

سیاست های کلان بیمارستان

G1  : ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری سلامت

 G2 : ارتقاء وبهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی بیمارستان و اطلاع رسانی 

G3  : ارتقاء و افزایش بهره وری نیروی انسانی و رضایت مندی گیرندگان خدمت

 G4 : توسعه خدمات درمانی و تجهیزات تخصصی و فوق تخصصی

اهداف کلان استراتژیک

اهداف کلان استراتژیک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمس تبریز عبارتند از
S1
- ارتقاء وبهبود مستمر کیفیتخدماتبا رعایت استانداردهای ایمنی بیمارستان

S2- توسعه و بهبود اطلاع رسانی خدمات تشخیصی و درمانی در زمینه جذب گردشگر ی درمانی
S3- ارتقاء وبهبود رضایتمندی بیماران و همراهان
S4- ارتقاء و توسعه تجهیزات و خدمات درمانی فوق تخصصی (جذب پزشکان) تهیه تجهیزات
S5- بهبود نظام مدیریت اطلاعات و پورتال بیمارستانی 
S6
-ارتقاء و افزایش بهره وری نیروی انسانی و واحد های درمانی و اداری بیمارستان