با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

گروه ارولوژی

 

گروه ارولوژی
نام و نام خانوادگی رشته تخصصی
 دکتر حمید پورمؤذن ارولوژی
ددکتر محمد حیدرلو ارولوژی
دکتر علی ذولفقاری ارولوژی
کتر سیروس کاشفی ارولوژی
دکتر مجید مرتضوی خسروشاهی ارولوژی
  دکتر اژدرزاده ارولوژی
 دکتر حسن زاده ارولوژی
 دکتر پرهام حلیمی اصل ارولوژی
 دکتر راسی هاشمی ارولوژی
 دکتر صفا ارولوژی
 دکتر علیرضا ظفربخش ارولوژی
 دکتر نادر عبدالحسین زاده ارولوژی
 دکتر حمیرا علمداری ارولوژی
 دکتر علی غفارلو ارولوژی
 دکتر گواهری پور ارولوژی
 دکتر مرتضوی ارولوژی
دکتر امیرعلی نثار نوبری ارولوژی
دکتر شهرام حاج علیلو ارولوژی
دکتر حمید نامور ارولوژی
دکتر داود توکلی ارولوژی