با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

گروه اورتوپدی

 

گروه اورتوپدی
نام و نام خانوادگی رشته تخصصی
دکتر یوسف بیت اله اورتوپدی
دکتر رحیم دریانی اورتوپدی
دکتر محمدعلی دیلمقانی اورتوپدی
دکتر جلیل شرابیانلو اورتوپدی
  اورتوپدی
 دکتر حبیب مصباح اورتوپدی
 دکتر مجید نامدار اورتوپدی
 دکتر محمدنقی نثارنوبری اورتوپدی
دکتر سیمین نیک مهر اورتوپدی
  دکتر میرهادی سیداخوان اورتوپدی
دکتر امید آقایی اقدم اورتوپدی
دکتر محمد ایرجیان اورتوپدی
 دکتر عادل بزازیه اورتوپدی
دکتر احد پاشایی اورتوپدی
دکتر میرعبدالله حجازی فر اورتوپدی
دکتر خوبسیرت اورتوپدی
دکتر فرشید شامخی اورتوپدی
 دکتر فرهاد فرید اورتوپدی
دکتر حمیدرضا قدیمی اورتوپدی
دکتر قیاسی اورتوپدی
دکتر گلچین حیدری اورتوپدی
دکتر محمد پور اورتوپدی
دکتر سید باقر ترابی اورتوپدی
دکتر بهروز نظری اورتوپدی