با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

گروه متخصصان قلب و عروقگروه متخصصان قلب و عروق
نام و نام خانوادگی رشته تخصصی
دکتر سید هادی حکیم متخصص قلب و عروق
دکتر جهانبخش صمدیخواه متخصص قلب و عروق
دکتر مهرداد یاوری کیا متخصص قلب و عروق
دکتر ابوالفضل سیدموسوی متخصص قلب و عروق
دکتر رامین فروغی اصل متخصص قلب و عروق
دکتر محمد ابراهیم بغدادچی متخصص قلب و عروق
دکتر محمدصادق آخوندی متخصص قلب و عروق
دکتر غلامحسین سرابی پور متخصص قلب و عروق
دکتر بهمن کرباسی متخصص قلب و عروق
  متخصص قلب و عروق
  متخصص قلب و عروق
  متخصص قلب و عروق
  متخصص قلب و عروق
  متخصص قلب و عروق