با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

گروه جراحی عمومی


گروه جراحی عمومی
نام و نام خانوادگی رشته تخصصی
دکتر علی آستانی گرگری جراحی عمومی
 دکتر علی رضا بربند جراحی عمومی
  جراحی عمومی
دکتر محمد دانشمند جراحی عمومی
دکتر امیر دریانی جراحی عمومی
دکتر محمد علی دیلمقانی جراحی عمومی
دکتر محمد سینا جراحی عمومی
دکتر ناصر عزتی جراحی عمومی
دکتر رحیم علیزاده جراحی عمومی
دکتر فیروز قره بیگلو
جراحی عمومی
دکتر شیوا قندیها جراحی عمومی
دکتر غلامرضا کورکی جراحی عمومی
دکتر هوشنگ کوششی جراحی عمومی
دکتر میر رحیم مجیدی جراحی عمومی
دکتر علی اکبر مراغه چیان جراحی عمومی
دکتر کامران ممقانی جراحی عمومی
دکتر اسماعیل ولائی جراحی عمومی
دکتر شهریار هاشم زاده جراحی عمومی(کودکان)
دکتر عباسعلی اکرمی جراحی عمومی
دکتر بیات جراحی عمومی
دکتر نفیسه جوادی جراحی عمومی
دکتر جوانشیر جراحی عمومی
دکتر محمدعلی حسن زاده جراحی عمومی
دکتر حمدالله علی پور جراحی عمومی
دکتر محمد جعفر بهروز قائمی جراحی عمومی
دکتر مهرناز لطفی جراحی عمومی
دکتر پرویز هلالی جراحی عمومی
  جراحی عمومی