با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

گروه زنان و مامائی


 

گروه زنان و مامائی
نام و نام خانوادگی رشته تخصصی
دکتر قاسم امیری زنان و مامائی
 دکتر فراهیم انوری زنان و مامائی
  زنان و مامائی
 دکتر سولماز ایلخچوئی زنان و مامائی
  زنان و مامائی
 دکتر سمین تقوی زنان و مامائی
 دکتر افسانه جواهری پور زنان و مامائی
دکتر حسن جورابچی زنان و مامائی
دکتر علی حاج حسینی زنان و مامائی
دکتر روزیتا حسین زاده زنان و مامائی
 دکتر لیدا حیدری زنان و مامائی
دکتر نازیتا رزم گیری زنان و مامائی
دکتر ابوالقاسم سمرقندی زنان و مامائی
دکتر سمین صادقی فرد زنان و مامائی
دکتر مهری معین زاده زنان و مامائی
دکتر فیروز طاهری زنان و مامائی
دکتر محمدحسین غفارزاده زنان و مامائی
 دکتر مهری جعفری زنان و مامائی
دکتر فرح جدیان زنان و مامائی
دکتر محمود هاشمی زنان و مامائی
دکتر خان آقا پناهی جلودارلو زنان و مامائی
دکتر محمدعلی صراطی نوری زنان و مامائی
دکتر زهرا قطره سامانی زنان و مامائی
دکتر پرویز طبیب زاده زنان و مامائی
دکتر ابوالفضل صهبا زنان و مامائی
دکتر رویا غفاریه زنان و مامائی
دکتر محمدمصطفی مصطفوی زنان و مامائی
دکتر پروین مصطفی قره باغی زنان و مامائی
دکتر یوسف وجودی زنان و مامائی
دکتر سولماز ایلخچویی زنان و مامائی
دکتر صدیقه عبدالهی فرد زنان و مامائی
دکتر میترا نظریان زنان و مامائی
دکتر سولماز یوسف زاده زنان و مامائی


گروه گوش حلق بینی
نام و نام خانوادگی رشته تخصصی
دکتر رحیم سیاح ملی گوش حلق بینی
دکتر ابوالحسن مقدسی گوش حلق بینی
دکتر محمود بهشتی گوش حلق بینی
دکتر مهدی امین فر گوش حلق بینی
دکتر حسین غفاری مهر گوش حلق بینی
دکتر فرزین متقیان دینی گوش حلق بینی
دکتر سیدجواد سیدتوتونچی گوش حلق بینی
دکتر محمد نژادکاظم گوش حلق بینی