با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

بخش NICU

بخش  NICU

بخش  NICUیک بخش فوق تخصصی بوده و به عنوانبخش مراقبت ویژه نوزادان معرفی می شود و شامل دستگاه های انکوباتور وارمر دستگاه فتوتراپی و دستگاه شیردوش برقی میاشد. در این بخش نوزادان با مشکلات مختلف تنفسی، ایکتر (زردی) و ... بستری می شوند