با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

پذیرش و مدارک پزشکی

نحوه پذیرش بیماران چه ایرانی و چه خارجی با آوردن دستور بستری از پزشک معالج انجام میگیرد و اکثرا بصورت الکتیو از مطلب ها ارجاع داده می شود و در موارد اندک اورژانسی نیز از اورژانس معرفی شده و بستری انجام می شود.