با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

پذیرش بیماران بستری

تعداد مراجعین بیمارستان شمس اعم از سرپایی و بستری به قرار زیر می باشد :

سال 91 ------> 36142

سال 92 ------> 42328

سال 93 ------> 39923

سال 95 ------> 40479

سال 96 ------> 42900

سال 97 ------> 41091

سال 98 ------> 43450