با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

هزینه اقامت (هتلینگ) تخت روز در بیمارستان خصوصی گروه پزشکی شمس

 

 

نوع اتاق

تعرفه بیمه شدگان

تعرفه شخصی

نرخ تخت

سهم سازمان

سهم بیمار

نرخ همراه

نرخ تخت

نرخ همراه

یک تخته

7،600،000

1،582،000

6،018،000

800،000

7،600،000

800،000

دو تخته

5،500،000

1،582،000

3،918،000

800،000

5،500،000

800،000

سه تخته

3،900،000

1،582،000

2،318،000

800،000

3،900،000

800،000

چهار تخته و بیشتر

3،900،000

1،582،000

2،318،000

800،000

3،900،000

800،000

نوزادان

2،800،000

792،000

2،008،000

-

2،800،000

-

انکوباتور

4،000،000

1،108،000

2،892،000

-

4،000،000

-

NICU

14،000،000

7،342،000

6،658،000

-

14،000،000

-

CCU

9،000،000

3،671،000

5،329،000

-

9،000،000

-

ICU

14،000،000

7،342،000

6،658،000

-

14،000،000

-

ICUجنرال

14،000،000

7،342،000

6،658،000

-

14،000،000

-

PCCU

7،000،000

2،879،000

4،121،000

800،000

7،000،000

800،000

 

 

 

The Minimum Price “Rial”                  (for Room  with 3beds)

IPD Title

Title

Row

45,000,000

Caesarean section

سزارین

 

1

 

30,000,000

Curettage

کورتاژ

2

60,000,000

Hysterectomy

هیسترکتومی

3

50,000,000

Breasttumor

توده پستان

4

70,000,000

Gallbladder

کیسه صفرا

5

30,000,000

Removing The Bar

در آوردن میله

6

120,000,000

Lumbar disc

دیسک کمر

7

150,000,000

Brain Tumor

تومر مغزی

8

45,000,000

Analfistula

فیستول آنال

9