با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

میزان اشغال تخت

میزان اشغال تخت در بیمارستان شمس تبریز 58 درصد می باشد.