با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

تعداد تخت دایر

تعداد تخت مصوب بیمارستان شمس تبریز 198 تخت است. در حال حاضر در این بیمارستان تعداد تخت فعال 177 تخت می باشد.