با آرزوی بهبودی و سلامتی برای شما بازدیدکننده گرامی به اطلاع می رسانیم پورتال بیمارستان خصوصی شمس تبریز آماده ارائه خدمات نوین می باشد.

بیماران خارجی

تعداد بیماران خارجی بستری در بیمارستان خصوصی شمس، به قرار زیر میباشد:

سال 94 -----> 134 نفر

سال 95 -----> 67 نفر

سال 96 -----> 55 نفر

سال 97 -----> 184 نفر

سال 98 -----> 153 نفر